DLGR
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 28.06.2017

21 czerwca 2017

Zarząd Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Zebranie odbędzie się 28 czerwca 2017r. (środa),  godz. 12.00 w Ośrodku Wypoczynkowym „Korsarz”, w Darłówku Wschodnim, ul. Conrada 6. Poniżej przedstawiamy uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia porządek obrad:

 

Sprawy organizacyjne:

1) godzina 12.00 – 13.00 rejestracja przybyłych członków,

2) godzina 13.00 – 13.45 obiad,

3) godzina 13.45 otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad – na podstawie listy wydanych mandatów.

W przypadku braku kworum w I-szym terminie, po 15 - minutowej przerwie Walne Zebranie Członków odbędzie się w II-gim terminie.

4) Wybór przewodniczącego zebrania,

5) Wybór protokolanta,

6) Wybór komisji skrutacyjnej,

7) Głosowanie nad porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd DLGR,

Sprawozdania z prac organów DLGR w okresie sprawozdawczym, obejmującym rok 2016:

8) Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016,

9) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016,

10) Sprawozdanie finansowe za rok 2016,

Omówienie projektu uchwał i ich podjęcie (głosowanie) w treści ustalonej przez Zebranie:

11) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016,

12) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 członkom Zarządu DLGR,

13) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016,

14) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016,

15) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej,

16) Uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Zarządu DLGR,

17) Informacja na temat zmian dokonanych przez Zarząd w Regulaminie Organizacyjnym Rady – Uchwała w sprawie przyjęcia informacji,

18) Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu  Organizacyjnego Rady DLGR,

19) Uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady DLGR,

20) Uchwała w sprawie zmiany LSR,

21) Dyskusja, wolne wnioski,

22) około godziny 16.00 – zamknięcie obrad.

 

Informujemy również, że w przypadku braku możliwości osobistego udziału w Walnym Zebraniu Członków w dniu 28 czerwca 2017 r, można udzielić pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. pełnomocnictwo
  2. rachunek wyników
  3. bilans
  4. informacja dodatkowa - bilans
  5. protokół z badanie sprawozdania finansowego
  6. projekt Statutu - wprowadzone zmiany zaznaczono na czerwono

Drukuj   Generuj PDF  

 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ II NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI          ZAKOŃCZYŁ SIĘ II NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI          ZAKOŃCZYŁ SIĘ II NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI

www.dlgr.pl
a