przepławkaWieprza
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

WYNIKI WYBORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W IV NABORZE

1 listopada 2018

Poniżej publikujemy listy operacji:

- zgodnych z LSR,

- wybranych (do dofinansowania),

w zakresie: przed.1.1.2: Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku

oraz

w zakresie: przed.2.1.1: Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku

Operacje są przedniotem wniosków złożonych w naborze IV/2018 trwającym do 18 września 2018.

Do pobrania:

  1. lista operacji zgodnych z LSR 1.1.2
  2. lista operacji wybranych (do dofinansowania) 1.1.2
  3. lista operacji zgodnych z LSR 2.1.1
  4. lista operacji wybranych (do dofinansowania) 2.1.1

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR

26 października 2018

Zarząd Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści, zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju informuje, że rozpoczyna procedurę aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
Przyczyny wprowadzania zmian: przesunięcia w budżecie LSR w celu zwiększenia środków na koszty bieżące i aktywizację.

Zakres zmian: Aktualizacja dotyczy rozdziałów: Budżet LSR i Plan działania oraz w załącznikach do LSR: Budżet LSR i Plan działania. Zmiany w wymienionych rozdziałach wpłynąć mogą na zmiany innych części LSR, w calu zachowania spójności dokumentu.

Informujemy wszystkich Państwa o możliwości zgłaszania propozycji zmian do LSR i Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR oraz zgłaszania uwag do propozycji zmian zgłoszonych przez inne osoby (podmioty). Zapraszamy szczególnie: reprezentantów sektora rybackiego, mieszkańców obszaru, potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli samorządów, członków DLGR oraz członków organów DLGR. Zmiany moga być zgłaszane osobiście w Biurze DLGR, w formie telefonicznej pod numerem telefonu 94 307 03 31 oraz za pomoca poczty elektronicznej pod adresem e-mail: dlgr@darlowo.pl

Procedura konsultacji trwać będzie, od 27.10.2018 r do 31.10.2018 r. (do godz. 10.00)

Metody partycypacyjne wykorzystywane podczas konsultacji zmian:

I Spotkanie konsultacyjne (otwarte):

Darłowo - 31 października, Siedziba DLGR, ul. Tynieckiego 2, godz.10.30.

II Wywiady indywidualne:

Darłowo, Biuro DLGR, ul. Tynieckiego 2, 29 i 30 października, w godz. 11.00 – 12.00.

III Powołanie zespołu konsultacyjnego.

Zespół konsultacyjny składa się z przedstawicieli Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady i Biura DLGR. wszystkie propozycje zmian będą bezzwłocznie przekazywane zespołowi konsultacyjnemu. W dniu 31 października, po zakończeniu konsultacji, odbędzie się spotkanie zespołu konsultacyjnego, na którym dokonana zostanie analiza wszystkich uwag i propozycji. Ostateczna wersja LSR zostanie przyjęta przez Zarząd DLGR. Zaktualizowana LSR wejdzie w życie po uzyskaniu akceptacji Zarzadu Województwa Zachodniopomorskiego i podpisaniu aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

BIURO DLGR CZYNNE W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2018

26 października 2018

Informujemy, że w dniu 27 października (sobota) Biuro DLGR będzie czynne, w godzinach 8.00 do 16.00. 

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

POSIEDZENIE RADY DLGR

20 października 2018

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka informuje, że w dniu 25 października o godzinie 10.00 oraz 26 października o godz. 10.00 w Biurze DLGR przy ulicy Tynieckiego 2 w Darłowie, obradować będzie Rada DLGR. Tematem posiedzeń Rady będzie ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w naborze wniosków nr IV/2018 – zakończonym w dniu 18 września 2018 r.

Drukuj   Generuj PDF  

 

PRZYPOMINAMY, ŻE 31 MARCA UPŁYNĄŁ TERMIN OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA ROK 2019 - DZIĘKUJEMY ZA WPŁATY          PRZYPOMINAMY, ŻE 31 MARCA UPŁYNĄŁ TERMIN OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA ROK 2019 - DZIĘKUJEMY ZA WPŁATY          PRZYPOMINAMY, ŻE 31 MARCA UPŁYNĄŁ TERMIN OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA ROK 2019 - DZIĘKUJEMY ZA WPŁATY

www.dlgr.pl

 

Szanowni Państwo,

     Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

W związku z tym zamieszczamy „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Darłowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej, która została oparta na podstawie przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów, a także udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamknij