przepławkaWieprza
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW DLGR - 23.09.2020

13 września 2020

Darłowo, 09.09.2020

Szanowni Państwo

Zarząd Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Zebranie odbędzie się 23 września 2020 r. (środa),  godz. 12.00 w Terminalu Pasażerskim w Darłówku Zachodnim, ul. Kotwiczna 14 Poniżej przedstawiamy uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia porządek obrad:

 

 

Sprawy organizacyjne:

1) godzina 12.00 – 12.30 rejestracja przybyłych Członków,

2) godzina 12.30 – 13.00 poczęstunek

3) godzina 13.00 otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad – na podstawie listy wydanych mandatów,

W przypadku braku kworum w I-szym terminie, po 15 - minutowej przerwie Walne Zebranie Członków odbędzie się w II-gim terminie.

4) Wybór przewodniczącego zebrania,

5) Wybór protokolanta,

6) Wybór komisji skrutacyjnej,

7) Głosowanie nad porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd DLGR,

Sprawozdania z prac organów DLGR w okresie sprawozdawczym, obejmującym rok 2019:

8) Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2019,

9) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019,

10) Sprawozdanie finansowe za rok 2019,

Omówienie projektów uchwał i ich podjęcie (głosowanie) w treści ustalonej przez Zebranie:

11) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019,

12) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Zarządowi DLGR,

13) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019,

14) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,

15) Informacja na temat zmian dokonanych przez Zarząd DLGR w Regulaminie Organizacyjnym  Rady – uchwała w sprawie przyjęcia informacji,

16) Informacja na temat zmian dokonanych przez Zarząd DLGR w LSR – uchwała w sprawie przyjęcia informacji,

17) Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu DLGR do dokonywania zmian w LSR,

18) Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu DLGR do dokonywania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady DLGR,

19) Dyskusja, wolne wnioski,

20) około godziny 14.30 – zamknięcie obrad.

 

Informujemy również, że w przypadku braku możliwości osobistego udziału w Walnym Zebraniu Członków można udzielić pełnomocnictwa. Przykładowy wzór pełnomocnictwa można pobrac poniżej.

Do pobrania:

  1. pełnomocnictwo (pdf)
  2. pełnomocnictwo (docx)

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

AKTYWNA GMINA, AKTYWNE OSIEDLE, AKTYWNE SOŁECTWO

10 lipca 2020

Rozwijanie demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego to jedno z wielu zadań wpisujących się w realizację Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Jednym z wyznaczników zaangażowania społecznego jest udział w wyborach. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego poprzez konkurs „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo” chce nagrodzić gminy, które osiągną najwyższą frekwencję wyborczą. W puli dla najaktywniejszych jest łącznie 100 tys. zł.

Szczegóły pod linkiem:

http://www.wrir.wzp.pl/aktualnosci/aktywna-gmina-aktywne-osiedle-aktywne-solectwo-0

aktywna gmina

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

UWAGA - WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI PRACY BIURA

12 marca 2020

UWAGA!!!

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI PRACY BIURA DLGR

W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 do odwołania wprowadzane są następujące zasady pracy Biura Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej:

Co do zasady interesanci obsługiwani są wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – poniedziałek – piątek, w godzinach od 10.00 do 14.00.

W pilnych sprawach istnieje możliwość bezpośredniej wizyty, tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Pracownik w takim przypadku oceni, czy osobista wizyta jest niezbędna.

tel. 94 307 03 31
tel. 535 667 331
e-mail: dlgr@darlowo.pl

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI REGULAMINU ORGNIZACYJNEGO RADY DLGR, W TYM KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

19 lutego 2020

Zarząd Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści, zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju informuje, że rozpoczyna procedurę aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR (w tym kryteriów wyboru operacji).


Przyczyny wprowadzania zmian: dodanie do LSR nowego przedsięwzięcia, dostosowanie kryteriów do obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy wszystkich Państwa o możliwości zgłaszania propozycji zmian do kryteriów wyboru operacji zamieszczonych poniżej oraz uwag do proponowanych kryteriów dotyczących wyboru przedsięwzięcia 2.3.1: „Wspieranie atutów środowiska wodnego poprzez przeciwdziałanie kłusownictwu na obszarze LSR do 2022 roku”. Zapraszamy szczególnie: reprezentantów sektora rybackiego, mieszkańców obszaru, potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli samorządów, członków DLGR oraz członków organów DLGR. Zmiany mogą być zgłaszane osobiście w Biurze DLGR, w formie telefonicznej pod numerem telefonu 94 307 03 31 oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: dlgr@darlowo.pl do dnia 24 lutego 2020 r, do godz. 9.00.

Procedura konsultacji trwać będzie, od 19.02.2020 r do 24.02.2020 r., według poniższego harmonogramu.

Metody partycypacyjne wykorzystywane podczas konsultacji zmian:

I Wywiady indywidualne:

Darłowo, Biuro DLGR, ul. Tynieckiego2, 21 lutego, w godz. 9.00 – 10.00.

II Spotkanie konsultacyjne (otwarte):

Darłowo - 24 lutego, Siedziba DLGR, ul. Tynieckiego 2, godz.9.30

III Powołanie zespołu konsultacyjnego.

Zespół konsultacyjny składa się z przedstawicieli Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady i Biura DLGR. Wszystkie propozycje zmian będą bezzwłocznie przekazywane zespołowi konsultacyjnemu. W dniu 24 lutego, o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie zespołu konsultacyjnego, na którym dokonana zostanie analiza wszystkich uwag i propozycji. Następnie Regulamin Organizacyjny Rady DLGR (w tym kryteria wyboru operacji) - po analizie propozycji zostanie przedstawiony do akceptacji Zarządowi DLGR i opublikowany. Zaktualizowany Regulamin Organizacyjny Rady DLGR wejdzie w życie po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i ewentualnie podpisaniu aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

Szczegóły i materiały znajdują się na stronie: poniżej oraz w Biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, ul. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo.

Aktualny Regulamin Organizacyjny Rady DLGR - przeglądaj

Do pobrania:

  1. proponowane kryteria wyboru do nowego przedsięwzięcia 2.3.1

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

www.dlgr.pl

UWAGA!!!

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI PRACY BIURA DLGR

W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 do odwołania wprowadzane są następujące zasady pracy Biura Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej:

Co do zasady interesanci obsługiwani są wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poniedziałek – piątek w godzinach od 10.00 do 14.00.

W pilnych sprawach istnieje możliwość bezpośredniej wizyty, tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Pracownik w takim przypadku oceni, czy osobista wizyta jest niezbędna.

tel. 94 307 03 31
tel. 535 667 331
e-mail: dlgr@darlowo.pl

 


Szanowni Państwo,

     Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

W związku z tym zamieszczamy „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Darłowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej, która została oparta na podstawie przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów, a także udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamknij