Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

WYNIKI WYBORU Przed.1.1.1: Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów

1 marca 2018

Poniżej publikujemy listy operacji:

- zgodnych z LSR,

- wybranych (do dofinansowania),

w zakresie: przed.1.1.1: Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku.

Do pobrania:

  1. lista operacji zgodnych z LSR 1.1.1
  2. lista operacji wybranych (do dofinansowania) 1.1.1

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

WYNIKI WYBORU Przed.1.1.3: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem

1 marca 2018

Poniżej publikujemy listy operacji:

- zgodnych z LSR,

- wybranych (do dofinansowania),

w zakresie: Przed.1.1.3: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.

Do pobrania:

  1. lista operacji zgodnych z LSR 1.1.3
  2. lista operacji wybranych (do dofinansowania) 1.1.3

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

WYNIKI WYBORU Przed.1.1.4: Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru LSR

28 lutego 2018

Poniżej publikujemy listy operacji:

- zgodnych z LSR,

- niezgodnych z LSR,

- wybranych (do dofinansowania),

- niewybranych (do dofinansowania),

w zakresie: przed.1.1.4: Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru LSR do 2022 roku.

Do pobrania:

  1. lista operacji zgodnych z LSR 1.1.4
  2. lista operacji niezgodnych z LSR 1.1.4
  3. lista operacji wybranych (do dofinansowania) 1.1.4
  4. lista operacji niewybranych (do dofinansowania) 1.1.4

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

POSIEDZENIE RADY DLGR

24 lutego 2018

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka informuje, że w dniu 2 marca obradować będzie Rada DLGR.Tematem posiedzenia Rady będzie ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w naborze wniosków nr II/2017 – zakończonym w dniu 16 stycznia 2018 r., w zakresach 2.1.1 / 2.2.1 / 3.1.1

Drukuj   Generuj PDF  

 

www.dlgr.pl