Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

NOWY CYKL SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH I SZKOLEŃ

2 grudnia 2017

Szanowni Państwo. W związku z ogłoszonym właśnie naborem wniosków, Darłowska Lokalna Grupa Rybacka rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych połączonych ze szkoleniem z zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność. Najbliższe terminy szkoleń:

5 grudnia, godz. 9.00, Urząd Gminy Postomino, Postomino 30, sala posiedzeń

6 grudnia, godz. 9.00, Urząd Gminy Sławno, Sławno, ul. Skłodowskiej 9, sala nr 55

7 grudnia, godz. 9.00. Urząd Gminy Malechowo, Malechowo 22A, sala posiedzeń

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

SPROSTOWANIE

2 grudnia 2017

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka informuje, że w ogłoszeniu dotyczącym naboru wniosków o dofinansowanie, opublikowanym w „Głosie Koszalińskim” w dniu 02.12.2017 r., str. 9, błędnie podany został termin naboru wniosków. Prawidłowy termin składania wniosków (termin naboru): od 18.12.2017 r. do 16.01.2018 r.

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

DARŁOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA OGŁASZA II. NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI

2 grudnia 2017

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach
Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” 
objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresach:

Zakres tematyczny operacji (przedsięwzięcie w ramach LSR)

Limit środków w ramach naboru (zł.)

Przed.1.1.1: Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku

700 000,00

Przed.1.1.2: Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku

250 000,00

Przed.1.1.3: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku

1 590 000,00

Przed.1.1.4: Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru LSR do 2022 roku

1 760 000,00

Forma wsparcia: Wsparcie w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów

 

Zakres tematyczny operacji (przedsięwzięcie w ramach LSR)

Limit środków w ramach naboru (zł.)

Przed.2.1.1: Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku

2 050 000,00

Przed.2.2.1: Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 roku

460 837,00

Przed.3.1.1: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa na obszarze LSR do 2022 roku

45 000,00

Forma wsparcia: Wsparcie w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/20142 – w wysokości do 85% tych kosztów

 

Termin składania wniosków: od 18.12.2017 r. do 16.01.2018 r.

zobacz więcej

Rafał Radzikowski

Drukuj   Generuj PDF  

 

SEMINARUM FARNET W WEIDEN

28 listopada 2017

W dniach 20-22 listopad w Weiden w Niemczech (Bawaria) odbyło się seminarium FARNET - „Integrowanie akwakultury w społecznościach lokalnych”. Skoro seminarium dotyczyło akwakultury nie mogło tam zabraknąć Łukasza Skowrońskiego - współwłaściciela gospodarstwa rybackiego "Zielenica" i Członka Zarządu DLGR.

Więcej zdjęć można zobaczyć w galerii

Drukuj   Generuj PDF  

 

www.dlgr.pl